Het saneren van asbesthoudende bekleding op “heavy lift Ship” de Cormorant