Het Saneren van asbesthoudende materialen door het gehele baggerschip.