Vissersvaartuig HL257 ACHIEVE zonk even buiten de haveningang van Newcastle aan de Engelse oostkust. Het schip, klein van formaat met een lengte van slechts 10 meter, zonk tot 15[m] waterdiepte. Hoewel het gezonken vissersvaartuig in de schaduw stond van onze grote LIEBHERR HS985 kraan en K9127 duwbak, was de uitdaging voor de berging vergelijkbaar met wrakopruimingsprojecten met grotere vaartuigen. Door het weer en de stroming was het wrak in vele stukken verbrijzeld. Desondanks moest de zeebodem worden ontdaan van alle brokstukken. KOOLE heeft met succes alle wrak- en puinstukken geïdentificeerd en verwijderd in een gecombineerde duik- en hijsoperatie, tot tevredenheid van onze klant.

Call Now Button