Het duiktourschip GALAPAGOS MAJESTIC was een wrak ten noordoosten van Isle Santiago (San Salvador) in Galapagos. Een zeer afgelegen en ecologisch kwetsbaar gebied. Het schip is door duikers in 4 secties gesegmenteerd, waarna de zeebodem is vrijgemaakt van puin. KOOLE heeft met succes alle wrakstukken van de zeebodem kunnen verwijderen tot tevredenheid van de lokale autoriteiten van het Nationaal Park.

Call Now Button