Verwijderen van asbesthoudende dakbeplating en verwijderen van een asbesthoudende pijpleiding. In een gebouw op de Barcade-locatie op Bonaire.

Call Now Button